Malva Permakültür Çiftliği

Malva Permakultur çiftliği, doğayı model alan sistemsel ekolojik uygulamalaraın yapıldığı bir alandır.
Gerek meyve gerek sebze tür seçimlerimizde yerel ve organik cinsleri kullanıyoruz.
Ekolojik tarım uygulamalarımız:
– Yerel ağaç ve bitki cinslerinin korunması ve yetiştirilmesi
– Agro-ormancılık
– Yenilebilir gıda ormanı
– Vahşi arıcılık
– Doğal Gölet
– Serbest dolaşan tavuk ve kazlar ile tarım