“İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım”ardından..

20 Şubat 2020 tarihinde  Bogazici Üniversitesi, Albert Long Hall’da gerçekleştirilen ve tam gün süren zirve, uzman kişilerin konuşamaları ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Malva Permakültür ve Bogaiçi Üniversitesinden Melike Müezzinoğlu’nun katıldığı etkinlik notlarını faydalı olması adına paylaşmak isteriz.

Günün ana başlıkları şöyle:

Ayşe Ayşin Işıkgece – TIGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı:

Gen kaynaklarının korunmasının önemi ve Biyoçeşitliliğin geliştirimesinin, işletmelerin daha rantable hale getirilmesi için öneminden bahsetti.

TIGEM işletmelerinin, kendi ayakları üzerinde durması; dışarıya doğru açılma; kamu/üniversite işbirliği ile neler yapabiliriz?”

“Otizm Down Sendromlu kardeşlerimizin terapisi, atlarla” (gerçekleştiriyoruz).

Sayın Işıkgece, kırsal kalkınma projeksiyonunu açıkladı: “Biyoçeşitliliği koruyan; küçük üreticiyi koruyan; üretici/ pazar bulmasını koruyan proje; paketleme/hijyen nokta bulunan”.

Dr. Peter Bohlen – Almanya Büyükelçiliği Gıda Tarım Müsteşarı 

Farmer is the weakest part of the chain” ( Çiftçi, zincirin zayıfta kalan noktası)

“ Reduce waste & make production more sustainable” (Atığı azalt& üretimi daha sürdürülebilir hale getir)

1) Monitor; 2)(Look at) indicators and statistics; 3) Be in a position to qualitatively and quantitatively qualify 4)Analyze and adapt. (Gözlem yap;  Belirleyicilere ve istatistiklere bak; Kalite ve sayı açısıdan değerlendirme yapacak durumda ol; Analiz et ve uyarlayarak uygula)

“Cooperation is better” (İşbirliği ile daha iyi)

 

Piero Mirra – AAA Bölgesi Başkan Yardımcısı – Barilla Türkiye Genel Müdürü,

“ We can improve what we measure”;  (Ölçebildiğimizi geliştirebiliriz)

“Good for you, good for the Planet ( Senin için iyi, gezegen için iyi) “Give people food you would give to your children” (İnsanlara, çocuğuna vereceğin gıdanın aynısını ver) -Pietro Barilla

Mehmet Tarakçıoğlu- FAO Kıdemli Program Uzmanı

“Doğal sistemler üzerinde baskı, döngüler, iklim değişikliği..” ve “Küresel dengeler…” den bahsederken, “Bir ekosistem içinde yaşıyoruz” dedi. Ve “sürdürülebilir bir yapının ortaya çıkması…” için söylem ve projelerin öneminden bahsetti.

 “Aslında; yaşadığımız ekosistemde, çevremize uyum sağlamak da, zorundayız”

Sunumundaki bir bülümden bahsederken: ”Biz insanlarla,  yerkürenin çok daha ilişkili olduğunu belirtmek için, bunu gösterdim”.

 “Bir ekosistemin sürekli kendini tekrarlayan mekanizmasında, gıda ve tarım sisteminin sürdürülebilir devamı için üretenlere neler katabiliyorsak, bunları mümkün olan en uç noktalarda desteklemek için çabalıyoruz”.

 “Aslında yerkürede hepimiz beraberce yaşıyoruz.”

“…Bizim davranışlarımızla iklim değişikliği olduğunu farkettiğimiz ölçüde- ben, iyimser olabileceğimizi düşünüyorum.”