6-7 Nisan tarihlerinde, Malva Permakültür Çiftliği’nde Buğday Derneği iletişim ekibi Permakültürle tanışma başlıklı bir eğitim aldı. Toprak’taki canlı yaşam; Permakültür Etik ve Prensipleri üzerinden uygulamalı eğitim gerçekleştirdik.