Permakültür:

 • Permakultur, etrafımızdaki Doğayı ve Çevreyi yeniden canlandırırken, insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanableceğini öğreten ekolojik tasarım sistemidir.
 • Yeşil teknolojilerden faydalanır.
 • Dünya ve İnsana bakışta, sistemsel düşünce uygular.
 • Kaynak kıtlığı, Türlerin yokoluşu, İklim degisikliği ve Toprak erozyonu gibi günümüzün önemli meselelerine yapıcı bir çare getirmektedir.
 • Prensipleri, Verimli Enerji kullanan evler ve Topluluk Yaratma gibi başka sahalarda da kullanılabilinir.
 • Dünyaya Sevgi; İnsana Sevgi; Adil Dağılım temelleri üzerine kuruludur. Herhangi bir fazlalığın veya karın, bu üçüne geri kazandırılmasını öngörür.

Şu 12 ana prensibi  araçlarını Korumak, Geliştiştimek ve Sisteme Kazandırmak üzerine kuruludur.

 • Gözlemle ve Etkileş
 • Enerjiyi Tut ve sakla
 • Verim elde et
 • Özkontrol uygula ve geri dönüş kabul et
 • Tekrar kullanabilir kaynakları değerlendir ve kullan
 • Atık üretme
 • Patternler tasarla
 • Dışlama, dahil et
 • Küçük ve yavaş çözümler kullan
 • Çeşitliliği kullan ve değer ver
 • Kenarları kullan ve sıradışına değer ver
 • Değişimle karşılıştığında yaratıcı şekilde cevap ver.