Organik Botanik Bahçesi

Malva Permakültür Çiftliği’nde 2000 yılından beri organik tarım yapılmaktadır. Mart 2017 tarihinden itibaren planlı ziyaretelere açılmıştır.

Botanic Gardens Conservation International BGCI

Ziyaretçiler ve öğrenciler, Ulusal Organik Tarım Yönetmeliği tarafından standart ile spesifikasyonları belirlenen ve Ecocert denetleme kurulu tarafından kontrol edilen çiftlikten faydalanabilirler.

Yaşayan canlı çeşitliliğini ekositeme saygı içerisinde korumak ve geliştirmek, geleceğin botanik-bahçecilerinin amacı olmalıdır. Malva, gerek permakültür uygulamaları, gerekse üyesi olduğu Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliği (BGCI) in çalışmalarını takip ederek, bu alandaki çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaçla, 26-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, Cenevre, İsviçre’de düzenlenen uluslarası konferansa katılmaktadır.

Kent Bahçeleri Projesi:

Tarlataban:

https://issuu.com/tarlataban/docs/tarlataban_bros__r